Meer info over deze wandeltocht...

Hou je te allen tijde aan de geldende verkeersregels tijdens je deelname aan deze wandeling!
En respecteer voor ieders welzijn, eveneens de Corona regels.